Hình ảnh mô phỏng các quy trình sản xuất polyurethane- Sản xuất mút khối mềm liên tục (trái) và sản xuất panel, tấm lợp liên tục (hình phải)

- Một số hình thức đổ polyurethane vào khuôn và dạng phun cách nhiệt đường ống
(Hình ảnh lấy từ MDI and TDI Safety Health)

Tin tức khác

Hotline: 0918635693


skype1
091 813 5693


skype2
091 813 5693

 


Tư Vấn
091 813 5693


yahoo2
091 813 5693