Nguyên liệu để tạo ra polyurethans (PU)

-           Isocyanate

-           Polyol hay các hợp chất polymer tương tự (những hợp chất chứa nhóm – OH)

-           Nước

Để điều khiển tốt tốc độ phản ứng, kích cỡ tế bào của mút cần thêm các phụ gia khác. Các phụ gia thông thường đáng kể nhất gồm có:

-           Chất trợ nở vật lý ( blowing agent)

-           Xúc tác amine

-           Xúc tác kim loại

-           Silicone hoạt động bề mặt

Các phụ gia khác:

-           Chất tạo màu (dyestuff)

-           Chất làm mềm dẻo (plasticizer)

-           Chất chống cháy (Fire retardant)

-           Chất tạo liên kết ngang (cross-linking agent)

Tin tức khác

Hotline: 0918635693


skype1
091 813 5693


skype2
091 813 5693

 


Tư Vấn
091 813 5693


yahoo2
091 813 5693