Chất chống cháy mút xốp polyurethanes

                                  


Thị trường lớn nhất của mút mềm polyurethane là đồ nội thất, nệm giường và phụ tùng ô tô. Trong các ứng dụng này,

mút
đòi hỏi phải giải quyết khả năng dễ cháy bằng cách giới hạn về tốc độ và mức độ của sự cháy. Để đạt được những

yêu cầu này, nhà sản xuất thêm các chất chống cháy để hạn chế quá trình cháy. Có nhiều kiểu chất chống cháy khác

nhau, và mỗi loại lại có lợi ích và nhược điểm riêng của nó. Hơn nữa, tất cả đều có khuynh hướng làm tăng tỷ trọng và

làm giảm độ bền và tính cơ lý của mút. Vật liệu sử dụng rộng rã nhất là chlorinated phosphate esters (este chứa clo và

phốt pho) như là tris dichloro isopropyl phosphate (TDCP) và tris monochloro isopropyl phosphate (TCPP). Chúng rất hiệu

quả đối với mút, nhưng ảnh hưởng sức khỏe cũng được đặt ra, và ảnh hưởng đến sự đổi màu của mút. Pentabrome

diphenyl oxide ít gây sự đổi màu và được dùng rộng rãi ở Bắc Mỹ nhưng nó gặp phải vấn để ở các nước Châu Âu do cấu

trúc tương tự chất polychlorinated biphenyls có ảnh hương lâu dài đến môi trường. các chất gốc brom khác ngày nay

được đưa vào sử dụng cũng cho kết quả tốt. Bột melamine sử dụng phụ trợ với chlorinated phosphate esters và hợp

chất chứa brom để cải thiện khả năng chống cháy cho mút.

Tin tức khác

Hotline: 0918635693


skype1
091 813 5693


skype2
091 813 5693

 


Tư Vấn
091 813 5693


yahoo2
091 813 5693